Producитештерү җиһазлары

Liyuan Battery Automatic Assembly Line

Лиюан батареясы автоматик җыю линиясе

Liyuan battery automatic pre-discharge cabinet

Liyuan аккумуляторы автоматлаштырылган шкаф

Liyuan battery charging and dividing capacity test cabinet

Liyuan батарейкасын зарядлау һәм сыйдырышлыкны сынау кабинеты

Liyuan battery constant temperature and humidity tester

Лийуан батарейкасының даими температурасы һәм дымлылыгы

Liyuan battery constant resistance tester

Liyuan батарейкасының даими каршылык сынаучысы

Liyuan battery precision pneumatic punching machine-3

Лиюан батарейкасының төгәл пневматик сугучы машинасы

Liyuan Battery Automatic Plastic Forming Machine

Лийуан батареясы автоматик пластик формалаштыру машинасы

Liyuan battery roll core area

Лийуан батареяны әйләндерү машинасы

Automatic battery assembly line

Автоматик батарея җыю линиясе

Automatic battery assembly line-2

Автоматик батарея җыю линиясе

Drying machine

Киптерү машинасы

Isolated automatic vacuum oven

Изоляцияләнгән автоматик вакуум мич

Liyuan battery precision pneumatic punching machine

Лиюан батарейкасының төгәл пневматик сугучы машинасы

Liyuan battery precision pneumatic punching machine-2

Лиюан батарейкасының төгәл пневматик сугучы машинасы

Liyuan Battery Winding Machine

Лийуан батареяны әйләндерү машинасы