Команда стиле

Power Source Team

Көч чыганагы командасы

Liyuan annual meeting style

Ел саен очрашу стиле

Liyuan team annual meeting style

Лийуан командасының еллык очрашу стиле

Group photo of Liyuan team

Лиюан командасының төркем фотосы

Group photo of Liyuan team2

Лиюан командасының төркем фотосы

Liyuan Team Fire Drill

Лиюан командасы янгын сүндерү

Liyuan team style

Лиюан командасы стиле

Liyuan Fire Drill

Лиюан янгын сүндерү